Make your own free website on Tripod.com

Ditulis oleh : ASAS

P E D O M A N

Email : asassg@yahoo.com

   Kuliah: Ustaz Malik Ahmad                                                                                  


JALAN MENGENAL ALLAH


JALAN MENGENAL ALLAH

Untuk mengenal Allah ada dua kaedah (jalan):

1. Dengan memperhatikan dan memikirkan apa-apa yang dijadikan Allah.

2. Dengan mengenal asma dan sifat-sifat Allah.

Manusia dapat mengenal Allah dan mendapat petunjuk untuk itu dari jurusan pemakaian akal dan jurusan mengenal asma dan sifat-sifat Allah.

MENGENAL ALLAH DENGAN MEMPEGUNAKAN AKAL

Fungsi akal: Setiap anggota badan manusia mempunyai fungsi (perkerjaan) yang dapat dikerjakan. Fungsi akal ialah mengenal, mengenangkan, memperhatikan dan memikirkan. Jika akal itu tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan sempurna, kegiatan hidup jadi tidak sempurna dan terhenti. Maka manusia itu akan menjadi kebekuan, mati hati dan hidup manusia itu sendiri akan menjadi tidak menentu dan musnah.

Islam menghendaki supaya akal dilepaskan dari segala ikatan yang mengikat dan dijagakan dari tidurnya. Dari itu Islam menyeru supaya manusia memperhatikan dan berfikir, kedua-duanya ini dianggap jauhar ibadah.

Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 101.

Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): "Perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya). Dalam pada itu, segala tanda dan bukti (yang menunjukkan kekuasaan Allah) dan segala Rasul (yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran), tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. (Yunus ayat 101)

Allah berfirman dalam surah Saba’ ayat 46.

Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu: hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara berdua (dengan orang lain), atau seorang diri; kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya (untuk mengetahui salah benarnya ajaranKu)". Sebenarnya tidak ada pada (Muhammad) yang menjadi sahabat kamu sebarang penyakit gila (sebagaimana yang dituduh); ia hanyalah seorang Rasul pemberi amaran kepada kamu, sebelum kamu ditimpa azab yang berat (di akhirat). (Saba’ ayat 46)

Manusia yang tidak menghargai nikmat akal atau tidak mengunakan akal pada tujuan untuk apa akal itu diciptakan dan menuruti ayat-ayat Allah, dicela dan dimurkai Allah. Apabila Allah murka balasannya adalah neraka Allah. Tidak mengunakan akal menurut fungsinya bererti merendahkan darjat manusia sama seperti haiwan.

Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 105.

Yang bemaksud: Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. (Yusuf ayat 105)

Allah berfirman dalam surah Yaasiin ayat 46.

Yang bermaksud: Dan (itulah tabiat mereka) tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan tuhan mereka melainkan mereka selalu berpaling daripadanya (enggan menerimanya). (Yaasiin ayat 46)

Allah berfirman dalam surah Al-A’raaf ayat 179.

Yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat), mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. (Al-A’raaf ayat 179)

TAKLID MENUTUP AKAL

Sifat menurut tampa pengertian (taklid) menghalangi perkembangan akal dan melemahkan tenaga berfikir. Dari itu Allah memuji orang-orang yang ikhlas mencari hakikat yang benar dan boleh membezakan yang mana baik dan meninggalkan perkara sebaliknya.

Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 17 & 18.

Yang bermaksud: Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja Taghut serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang mengembirakan (sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia); oleh itu gembirakanlah hamba-hambaKu. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum ugama), mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. (Az-Zumar ayat 17 & 18)

Allah juga murka pada orang-orang yang taklid yang tidak berfikir, yang hanya memakai fikiran orang lain. Sedangkan sesuatu perkara yang lebih benar dan lebih tepat boleh difikirkan dengan mengunakan akal fikirannya sendiri mengikut kehendak Allah seperti yang ditunjukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170.

Yang bermaksud: Dan apabila dikatakan kepada mereka "Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah" mereka menjawab: "(Tidak), bahkan kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya". Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara ugama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (dari Allah)? (Al-Baqarah ayat 170)

LAPANG BERFIKIR

Islam menyuruh manusia berfikir hanya dalam batas-batas yang dapat dicapai oleh kekuatan dan kemampuan akal. Islam tidak memberatkan kepada akal apa-apa yang di luar kemampuannya. Dari itu Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan apa-apa yang dijadikanNya, dilangit, dibumi dan pada diri manusia itu sendiri. Allah tidak menyuruh manusia memikirkan zat Allah, sebab zat Allah itu lebih dari jangkauan dan kemampuan tenaga pemikiran manusia.

Diriwayatkan oleh Abu Na’am dalam kitab Al-Hilayah. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda "Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah dan janganlah kamu fikirkan tentang Allah sendiri, sebab kamu tidak akan sanggup mengira-ngirakan hakikatNya yang sebenar".

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219 & 220.

Yang bermaksud: Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: "Dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir. Mengenai (urusan-urusan kamu) di dunia dan di akhirat dan mereka bertanya lagi kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (masalah) anak-anak yatim. Katakanlah: "Memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya", dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka (maka tidak ada salahnya) kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu (yang seugama); dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki tentulah Ia memberatkan kamu (dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah ayat 219 & 220)

Alangkah luasnya dunia ynag diperintahkan oleh Allah, supaya difikirkan oleh manusia tetapi luasnya dunia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan luasnya akhirat.

TUJUAN BERFIKIR

Di antara tujuan yang terpenting yang dikehendaki Islam dalam membangkitkan tenaga akal dan pengunaan fungsi akal dalam mengenangkan, memperhatikan dan memikirkan segala sesuatu apa yang ada di sekeliling kita, siapa yang menciptanya dan siapa yang menjadikan alam dan lantas dengan mudah dapat sampai kepada mengenal hakikat yang sebenar-benarnya, yakni hakikat MENGENAL ALLAH.


* B E R S A M B U N G *

( SILA TEKAN BERIKUT UNTUK KE SAMBUNGAN KULIAH MENGENAL ALLAH )

PAPARAN UTAMA

* A M I N *

MENGENAL ALLAH