Make your own free website on Tripod.com

Ditulis oleh : ASAS

P E D O M A N

Email : asassg@yahoo.com

   Kuliah: Ustaz Malik Ahmad                                                                                  


SAMBUNGAN JALAN MENGENAL ALLAH


Dengan itu akal akan mengenalkan sifat-sifat Allah, tanda-tanda kesucian Allah, bukti kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, perlaksanaan kodrat Allah yang Maha Pencipta, Maha berkuasa, Maha Bijaksana dan kekuasaan Allah yang berdiri sendiri dalam mencipta dan menjadikan segala sesuatu.

Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut dengan setelitinya. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 59 hingga 64.

Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): "Segala puji tertentu bagi Allah dan selamat sejahtera kepada hamba-hambaNya (Nabi-nabi) yang dipilihNya. Manakah yang lebih baik? - Allah (yang demikian kekuasaanNya) atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu bagiNya? Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi, dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman kebun-kebun (yang menghijau subur) dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan mereka (yang musyrik itu) adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran (tauhid). Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat penetapan dan telah menjadikan sungai-sungai di antara bahagian-bahagiannya dan telah menjadikan untuknya gunung-ganang yang menetapnya dan juga telah menjadikan di antara dua laut (yang masin dan yang tawar) sekatan (semula jadi) yang memisahnya? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan kebanyakan mereka (yang musyrik itu) tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di antara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu). Atau siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap-gelita darat dan laut, dan yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatNya? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Maha Tinggilah keadaan Allah dari apa yang mereka sekutukan denganNya. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian dia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya). dan siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah (wahai Muhammad): "Bawalah kemari keterangan-keterangan kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar". (An-Naml ayat 59 hingga 64)

Manakah dalil yang lebih jelas dan masuk akal dari dalil-dalil dan hujjah yang lebih jelas dari yang di tegaskan di dalam ayat Al-Quran diatas?. Kalau dengan bukti dan hujjah yang begitu terang, akal sesaorang tidak juga mau menerima, maka akal manusia itu tidak akan tunduk dengan dalil dan hujjah yang lain.

Allah berfirman dalam surah An-Nuur ayat 40.

Yang bermaksud: Atau (orang-orang kafir itu keadaannya) adalah umpama keadaan (orang yang di dalam) gelap-gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih ombak, di sebelah atasnya pula awan tebal (demikianlah keadaannya) gelap-gelita berlapis-lapis - apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dan (ingatlah) sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturanNya mendapat cahaya (hidayah petunjuk) maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya (yang akan memandunya ke jalan yang benar). (An-Nuur ayat 40)

Kata-kata penyair : " Kalbu (hati) tidak akan mendapat kebenaran lagi, bila hari siang ia masih meminta dalil pembuktian bahawa hari siang".

MENGENAL ALLAH DARI ASMA DAN SIFAT-SIFATNYA

Allah memperkenalkan diriNya kepada makhlukNya melalui pengertian tentang asma-asma dan sifat-sifatNya. Dengan mengenal sifat-sifat Allah akan membuka hati manusia untuk mengenal Allah, yang menggerakan tenaga anggapan merasai kebesaran Allah dan cinta kepada Allah serta yang membentangkan di hadapan rohani untuk menyaksikan dan mengenal dengan seyakin-yakinnya akan Nur dan kebesaran Allah.

Allah berfirman dalam surah Al-Israa’ ayat 110.

Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama "Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. (Al-Israa’ ayat 110)

Kita disuruh menyeru, menamakan, mengingat, menyembah dan mendekatiNya dengan menyebut asmaNya sebaik-baiknya (asma ulhusna).

Allah berfirman dalam surah Al-A’raaf ayat 180.

Yang bermaksud: Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. (Al-A’raaf ayat 180)

Allah itu mempunyai 99 nama. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Tarmidzi asal dari Abu Hurairah, bersabda: "Allah itu mempunyai 99 nama, siapa yang menghafalnya masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu witr (bilangan ganjil), Dia suka akan yang witr."

ASMA ALLAH YANG PALING BESAR

Allah mempunyai asma-asma yang yang telah disebut di dalam Sifat20. Diantara disebut ISMUL A"ZHAM (nama yang terbesar sebab kalau sesaorang berdoa dengan menyebut asma itu, doanya dikabulkan, kalau meminta diberi oleh Allah.

Diriwayatkan Abu Daud Dllnya, hadis yang berasal dari Baridah r.a. katanya: "Nabi Muhammad s.a.w. mendengar sesaorang berdoa dan menyebut "Ya Allah! Aku meminta kehadratMu, kerana aku sesungguh meyakini bahawa Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tempat memajukan permohonan kerana Engkaulah yang menyiapkan segala-galanya, yang tidak beranak (untuk menyambung kekuasaan kerana Engkau berkuasa mutlak), dan tidak berbapa (yang menjadi asal kejadian, sebab Engkau berdiri) dan yang tidak ada sekutunya.

Berkata Baridah r.a : "Lantas Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: " Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanNya, orang ini sudah meminta kepada Allah dengan memakai ISMUL A’ZHAM, yang bila sesaorang berdoa dengan mengingat dan menyebut nama itu pasti dikabulkan dan apabila sesaorang meminta dengan mengingat dan menyebut dengan asma itu, pasti diberi oleh Allah".

Doa itu terdiri dari kumpulan asma Allah, bila digunakan oleh manusia untuk berdoa (doa yang mencukupi syarat-syaratnya) maka dianya akan diperkenenkan oleh Allah.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. katanya: Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. masuk kemasjid. Ketika itu ada sesaorang sedang sembahyang, dia berdoa dan dalam doanya ia menyebut: "Ya Allah! Tiada ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang memberikan kurnia, yamg mendirikan langit dan bumi seindah-indahnya, yang tidak ada bandingnya. Yang mempunyai keagungan dan kebesaran dan Yang melimpahkan kurnia (kepada hamba yang taat kepadaNya). Mendengar itu Nabi s.a.w. bersabda: Tahukah kamu dengan apa sianu itu berdoa. Dia berdoa dengan menyebut dan mengingat ISMUL A’ZHAM, yang jika sesaorang berdoa dengan menyebut asma itu, pasti diperkenankan Allah dan apabila sesaorang berdoa (meminta) dengan asma itu maka permintaannya pasti diberi Allah."

Diriwayatkan dari Asma bt. Yazid r.a. katanya : "Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Ismul A’zham" dari ayat yang dua ini: "WA ILAHUKUM ILAHUN WAHID. HUAr-RAHMANUr-RAHIM dan pembukaan dari surah A Li’ Imran : ALIF, LAM MIM, ALLAHU LA-ILAHA ILLAHUAL HAIYYUL QAIYYUM."

Diriwayatkanoleh Hakim dari Saad bin Malik di nyatakan sebagai berikut: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apakah akan aku tunjukan kepadamu "ISMUL A’ZHAM" yang bila sesaorang berdoa memaki asma itu pasti dikabulkan Allah dan dipergunakan untuk meminta pasti dikabulkan (diberi) Allah yaitu doa Nabi Yunus ketika bermohon kepada Tuhan dalam perut ikan besar. "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguh Engkau Maha Suci lagi sempurna! Aku kini mengaku bersalah. Seseorang berkata "Ya Rasulullah! Apakah doa itu untuk Nabi Yunus sahaja ataukah juga untuk orang mukmin semuanya. Kata Rasulullah: "Tidakkah kamu dengar kata Allah ‘azza wajalla, "Dia Kami lepaskan dia (Yunus) dari derita dan begitu juga Kami akan melepaskan orang mukmin dari derita hidup."

Pada dasarnya dari petunjuk Rasulullah s.a.w ini ialah pembulatan hati merasakan kebesaran Allah dengan menekankan kepada mengenal hakikat yang terkandung dalam "ISMUL A’ZHAM."


* A L H A M D U L I L L A H *

( SILA TEKAN BERIKUT UNTUK KE KULIAH IKHLAS )

PAPARAN UTAMA

* A M I N *

IKHLAS