Make your own free website on Tripod.com
Hadis1 - Kuliah

Ditulis oleh : ASAS

H A D I S

Email : asassg@yahoo.com

    Buat Salinan sebelum Membaca                                                                                 


Sambungan Sabda Nabi Muhammad s.a.w.

HADIS RASULULLAH SAW.

 1. Dari Bukhari r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Dosa yang paling besar ialah mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, membunuh jiwa, menderharkai orang tua dan saksi palsu."

 2. Dari Muslim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Luruskan saf-saf dalam solat, kerana sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kebaikan solat."

 3. Dari Ahmad, Abu Dawud & Nasaai r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Kurangkan keluar (rumah) sesudah tenangnya kaki (di malam hari), kerana sesungguhnya Allah s.w.t. mempunyai binatang-binatang yang di sebarkanNya di bumi pada saat itu."

 4. Dari Bukhari & Muslim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Kesalahan yang paling banyak di lakukan oleh anak Adam ialah di lisannya (percakapannya)."

 5. Dari Ahmad, Ibnu Majah & Haakim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Yang terbanyak seksa kubur adalah dari kencing (yang tidak dicuci)."

 6. Dari Aisyah r.a. katanya : " Aku pernah memakaikan harum-haruman ke baju ihram Tasulullah saw. semasa beliau hendak berihram dan sesudah tahalul, sebelum thawaf di Baituillah."

 7. Dari Aisyah r.a. katanya : " Ku pakaikan kepada Rasulullah saw. harum-haruman terbaik yang ada padaku sebelum ihram kemudian beliau berihram."

 8. Dari Abu Musa r.a. katanya : "Hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan jadikannya hari raya. Maka bersabda Rasulullah saw., "Puasalah kamu di hari Asyura itu."

 9. Dari Hafsahah r.a. katanya : Rasulullah saw. pernah berciuman, padahal beliau sedang berpuasa."

 10. Dari Amru bin 'Ash r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Perbezaan puasa kita dengan puasa Ahli Kitab, ialah makan sahur."

 11. Dari Ali bin Abi Thalib r.a. katanya: Aku dilarang Rasulullah saw. membaca (Qu'ran) dalam ruku' dan sujud."

 12. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Sedekat-dekat seorang hamba kepada TuhanNya ialah ketika sujud. Kerana itu perbanyak doa ketika sujud."

 13. Dari Musa Ibnu Thalhah r.a. dari bapanya katanya Rasulullah saw. bersabda: " Apabila kamu telah menancapkan semacam pancang (batas) di hadapanmu, maka kamu boleh solat tanpa menghiraukan orang yang lalu-lintas di balik pancang itu."

 14. Dari Ibnu Umar katanya : Rasulullah saw. pernah melintangkan kenderaannya, kemudian beliau solat menghahap ke arah kenderaan itu."

 15. Dari Inbu Umar r.a. katanya : Apabila Rasulullah saw. pergi solat, beliau membawa tombak, lalu ditancapkannya dihadapannya, kemudian beliau bersolat ke arah tombak itu, kemudiann orang ramai mengikut beliau di belakang."

 16. Dari Muslim & Tirmidzi r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Sesungguhnya Allah s.w.t itu indah dan menyukai keindahan."

 17. Dari Ahmad & Tirmidzi r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Sesungguhnya Allah s.w.t menciptakan kebenaran di atas percakapan dan hati Umar."

 18. Dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud & Tirmidzi r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Sesungguhnya Allah s.w.t menangguhkan (tidak dicatitnya) untuk umatku dosa yang di bisikan oleh hatrinya selama tidak di katakannya atau dikerjakannya."

 19. Dari Bukhari & Ibnu Manjah.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Sesungguhnya Allah s.w.t mewahyukan kepadaku supaya kamu bertawadhu' dan janganlah setengahmu keterlaluan terhadap sebahagian yang lain."

 20. Dari Baihaqi r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Orang-orang kepercayaan kaum muslimin atas (waktu) solat dan sahur mereka adalah tukang-tukang azan."

 21. Dari Ahmad, Muslim, Abu Dawud & Nassai r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Wangi-wangian yang paling baik adalah kasturi."

 22. Dari Ahmad r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah orang-orang tukang azan."

 23. Dari Muslim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Amal yang paling utama solat pada waktunya dan berbuat bakti kepada kedua orang tua."

 24. Dari Haakim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Ucapankanlah salam di antara kamu, kamu akan berkasih-kasih (berberbaik-baik)."

 25. Dari Dailami & Bukhari r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Iman yang paling utama adalah sabar dan lapang dada."

 26. Dari Bukhari r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Orang yang paling beruntung memperolehi syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berkata " Laa ilaaha illallaah."

 27. Dari Ahmad & Haakim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Orang yang paling buruk mencuri ialah orang yang mencuri dalam solatnya. Ia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak sujudnya dan khusyuknya."

 28. Dari Ibnu Majah, Ahmad Thabarni & Nasaai r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Jihat yang paling utama adalah mengucapkan, kata-kata benar di sisi pemerentah yang zalim."

 29. Dari Thabraani r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Saat yang paling utama adalah pada tengah malam yang akhir."

 30. Dari Ahmad, Abu Dawud, Nasaai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban & Haakim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Sedekah yang paling utama adalah memberi minum air."

 31. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: Apabila seseorang kamu melalui sebuah jalan, tiba-tiba dia menemukan sebatang ranting berduri lalu disingkirkannya ranting itu. Maka Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampun dosanya.

 32. Dari Jabir bin Abdullah Al Anshaari r.a. katanya tiga hari sebelum Rasulullah saw. wafat, beliau bersabda: "Janganlah kamu mati melainkan baik sangka terhadap Allah Azzawa Jalla."

 33. Dari Jabar bin Abdullah r.a. katanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: " Setiap orang akan dibangkitkan kelah (dihari kiamat) menurut keadaan (aqidah atau iman)nya ketika dia mati."

 34. Dari Ummu Salmah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kamu melihat bulan Zulhijjah telah terbit dan kamu bermaksud hendak menyembelih kurban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku (hingga selesai menyembelih)"

 35. Dari Ibnu Umar r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: "Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan selama tiga hari, melainkan harus dengan muhrinnya.

 36. Dari Ibnu 'Umar r.a Hafshah Ummul Mukminin mengabarkan kepadanya Rasulullah saw. bersabda: " Bahawa apabila muadzim telah selesai adzan subuh, Rasulullah saw. solat lebih dahulu dua rakaat sebelum qamat."

 37. Dari Ahmad, Muslim, Abu Dawud & Tirmidzi r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Izinkanlah orang-orang perempuan pada waktu malam hari pergi solat di Masjid."

 38. Rasulullah saw. bersabda: " Perkara halal yang paling di murkai oleh Allah adalah talak."

 39. Dari Ahmad &Bukhari r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Percakapan yang paling aku suka ialah yang paling benar."

 40. Dari Bukhri, Muslim, Ahmad, Tirmidzi & Nasaai r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Lelaki yang dimurkai Allah adalah yang suka bermusuhan ."

 41. Dari Ibnu 'Umar r.a berkata Rasulullah saw. bersabda: " Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai Allah Ta'ala ialah nam-nama seperti 'Abdullah, Abdurrahman dan sebagainya."

 42. Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya: " Anak perempuan 'Umar bernama 'Ashiyah (si Durhaka). Maka di tukar oleh Rasulullah saw. dengan 'Jamilah' (si Cantik)."

 43. Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw. bersabda: " Sesungguhnya nama yang terburuk di sisi Allah Ta'ala ialah nama "Malikul Amlak" (Maha Raja Diraja): kerana tidak ada Raja selain Allah."

 44. Dari Jabar bin Abdullah r.a. katanya : " Aku datang kerumah Rasulullah saw. lalu ku panggil belaiu. Rasulullah saw. menyahut sambil bertanya. "Siapa itu?" Jawabku "Saya" Lalu beliau keluar sambil berkata " Saya . . .Saya . . ."

 45. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Siapa menengok kedalam rumah seseorang tampa izin pemiliknya, mereka boleh mencongkjel mata orang itu."

 46. Dari Bukhari & Muslim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Bertakwalah kamu kepada Allah dan dari berlaku adilah dalam hal anakmu."

 47. Dari Tirmizi Ibnu Hibban & Haakim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Bertakwalah kamu kepada Allah, lakukanlah solat lima waktu mu, berpuasa di bulan Ramadan, Tunaikanlah zakatmu dengan senang hati, Taatlah orang yang memegang urusanmu, engkau akan masuk syurga tuhanmu."

 48. Dari Ahmad r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Jauhilah tiga perkara yang dilaknati 1). Membuang hajad (buang air besar/kecil) di tempat orang berteduh 2). Membuang hajad ditempat laluan orang 3). Membuang hajad di air tenang."

 49. Dari Bukhari r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Jauhilah orang yang berpenyakit kusta sebagaimana menjauhi singa."

 50. Dari Bukhri & Muslim r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Sempurnakanlah rukuk dan sujud kerana demi Allah aku dapat melihatmu dari belakang punggungku, apabila kamu rukuk dan sujud."

 51. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Tanda-tanda orang munafik ada tiga 1). Apabila berbicara, dia dusta 2). Apabila berjanji, dia mungkir 3). Apabila dipercayai, ia khianat."

 52. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Janganlah kamu membenci kepada bapamu. Sesiapa yang benci kepada bapanya, maka dia kafir."

  Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Ada dua perkara pada manusia, yang keduanya dapat menyebabkan mereka kafir 1). Mencela keturunan orang lain 2). Meratapi mayat."

 53. Dari Anas r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Mencintai kamu Anshar termasuk tanda iman dan membenci mereka tanda munafik."

 54. Dari Jabar r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan shalat."

  >Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Tidak wajib dizakatkan kurma dan biji-bijiran yang kurang dari lima wasq."

 55. Dari Jabir Bin Abdullah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Tidak wajib zakat perak yang kurang dari lima uqiah, zakat unta yang kurang dari lima ekor, zakat kurma ynag kurang dari lima wasq."

 56. Dari Ibnu Umar r.a. katanya Rasulullah saw. memerentahkan supaya membayar zakat fitrah sebelum orang banyak pergi sembahyang."

 57. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan, zakatnya sepuluh. Dan tanaman yang mendapat air dengan usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya, zakatnya seperduapuluh."

 58. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Tidak wajib dizakatkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima wasq, tidak pula binatang ternak yang kurang dari lima ekor dan perak yang kurang dari lima uqiah."

 59. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. dari bapanya katanya Rasulullah saw. bersabda: " Apabila sesaorang kamu menguap, maka hendaklah dia menutup mulutnya kerana syaitan dapat masuk."

 60. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila sesaorang kamu menguap dalam solat, maka hendaklah ditahannya sedapat mungkin, kerana syaitan dapat masuk."

 61. Dari Aisyah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Malaikat di jadikan dari nur (cahaya). Jin di jadikan dari marij (api). Dan Adam telah diterangkan kepadamu yaitu dari tanah."

 62. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. : "Seorang mukmin tidak digigit ular dua kali dari satu lubang."

 63. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. merdoa: " Wahai Allah! Jdikanlah rezki keluarga Muhammad dapat menguatkan badan dan memadai."

 64. Dari Anas r.a. katanya : Para sahabat Rasulullah saw. bertanya kepada beliau: " Jika Ahli Kitab memberi salam kepada kami, bagaimana kami menjawabnya?" Jawab beliau, "ucapkanlah: Wa 'alaikum"."

 65. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Janganlah kamu memdahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam."

 66. Dari Anas Bin Malik r.a. katanya :" Rasulullah saw. bertemu dengan beberapa orang anak, lalu beliau memberi salam kepada mereka."

 67. Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda kepadanya: " Tanda izin masuk bagimu ialah, bila tirai telah di angkat. Dan engakau boleh mendengar perbincangan yang kurahsiakan, kecuwali bila kularang."

 68. Dari Abdullah bin Dinar r.a. bahawa ia mendengar Ibnu "umar bertanya kepada Rasulullah saw. ..maka jawab beliau, " Orang-orang Yahudi, bila mereka memberi salam kepadamu, maka ada salah seorang di antara mereka yang mengucapkan: Assaamu 'alaukum. Maka jawablah "Alaika!."

 69. Dari Amir bin Said r.a. dari bapanya Said bin Abi Waqqash r.a. katanya :" Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memerentahkan supaya membunuh cecak dan beliau menamakannya "Si Penjahat kecil".

 70. Dari Abdullah r.a. katanya Rasulullah saw. pernah menyuruh orang yang sedang ihram membunuh seekor ular ketika di Mina."

 71. Dari Aisyah r.a. katanya: " Rasulullah saw. memerentahkan supaya membunuh ular bergaris dua putih di punggungnya, kerana ular itu dapat membutakan mata dan mencelakakan kandungan perempuan hamil."

 72. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Seekor semut menggigit seorang Nabi di antara para nabi-nabi, lalu Nabi tersebut menyuruh bakar sarang semut itu, lalu dibakarlah. Kemudian Allah swt. mewahyukan kepadanya, "Hanya seekor semut yang menggigitmu, lalu engkau musnahkan suatu umat yang selalu membaca tasbih."

 73. Dari Abdullah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: " Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Kerana itu Allah swt. memasukannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tampa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat menangkap makanannya yang terdapat di bumi."

  * SEMOGA TUAN-TUAN MENDAPAT FAEDAH DARI APA YANG DI PAPARKAN *


  ~ A L H A M D U L L I L L A H ~

  ( SILA TEKAN BERIKUT UNTUK KE KULIAH WANITA )

PAPARAN UTAMA

* A M I N *

WANITA