Make your own free website on Tripod.com
Husna - Kuliah

Ditulis oleh : ASAS

H U S N A

Email : asassg@yahoo.com

    Buat Salinan sebelum Membaca                                                                                 


99 NAMA-NAMA ALLAH YANG PALING BAIK DAN MULIA.

1. Ar-Rahman - Yang Maha Pemurah
2. Ar-Rahim - Yang Maha Mengasihi
3. Al-Malik - Yang Maha Teragung (Menguasai)
4. Al-Quddus - Yang Maha Suci
5. Al-Salam - Yang Maha Selamat Sejahtera
6. Al-Mu'min - Yang Maha Melimpahkan Keamanan
7. Al-Muhaimin - Yang Maha Pengawal serta Pengawas
8. Al-Aziz - Yang Maha Berkuasa
9. Al-Jabbar - Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya)
10. Al-Mutakabbir - Yang Melengkapi Segala KebesaranNya
11. Al- Khaliq - Yang Maha Pencipta
12. Al-Bari - Yang Maha Menjadikan
13. Al-Musawwir - Yang Maha Pembentuk (rupa makhluk-makhlukNya)
14. Al-Ghaffar - Yang Maha Pengampun
15. Al-Qahhar - Yang Maha Perkasa
16. Al-Wahhab - Yang Maha Penganugerah
17. Al-Fattah - Yang Maha Pembuka
18. Al-Razzaq - Yang Maha Pemberi Rezeki
19. Al-'Alam - Yang Maha Mengetahui
20. Al-Qabidh - Yang Maha Pengekang
21. Al-Basir - Yang Maha Melimpah Ni'mat
22. Al-Khafidh - Yang Maha Perendah (Pengurang)
23. Al-Rafi' - Yang Maha Peninggi
24. Al-Al-Mu'izz - Yang Maha Menghormati (Memuliakan)
25. Al-Muzill - Yang Maha Menghina
26. Al-Sami' - Yang Maha Mendengar
27. Al-Basir - Yang Maha Melihat
28. Al-Hakam - Yang Maha Mengadili
29. Al-'Adl - Yang Maha 'Adil
30. Al-Latif - Yang Maha Lembut serta Halus
31. Al-Khabir - Yang Maha Mengetahui
32. Al-Halim - Yang Maha Penyabar
33. Al-'Azim - Yang Maha Agung
34. Al-Ghafur - Yang Maha Pengampun
35. Asy-Syakur - Yang Maha Bersyukur
36. Al-'Aliy - Yang Maha Tinggi Serta Mulia
37. Al-Kabir - Yang Maha Besar
38. Al-Hafiz - Yang Maha Memelihara
39. Al-Muqit - Yang Maha Menjaga
40. Al-Hasib - Yang Maha Penghitung
41. Al-Jalil - Yang Maha Besar Serta Mulia
42. Al-Karim - Yang Maha Pemurah
43. Ar-Raqib - Yang Maha Waspada
44. Al-Mujib - Yang Maha Pengkabul
45. Al-Wasi' - Yang Maha Luas (RahmatNya dan pengurniaanNya)
46. Al-Hakim - Yang Maha Bijaksana
47. Al-Wadud - Yang Maha Penyayang
48. Al-Majid - Yang Maha Mulia
49. Al-Ba'ith - Yang Maha Membangkitkan Semula
50. Asy-Syahid - Yang Maha Menyaksi
51. Al-Haqq - Yang Maha Besar
52. Al-Wakil - Yang Maha Pentadbir
53. Al-Qawiy - Yang Maha Kuat
54. Al-Matin - Yang Maha Teguh
55. Al-Waliy - Yang Maha Melindungi
56. Al-Hamid - Yang Maha Terpuji
57. Al-Muhsi - Yang Maha Penghitung
58. Al-Mubdi - Yang Maha Pencipta dari Asal
59. Al-Mu'id - Yang Maha Mengembali serta Memulihkan
60. Al-Muhyi - Yang Menghidupkan
61. Al-Mumit - Yang Mematikan
62. Al-Hayy - Yang Senantiasa Hidup
63. Al-Qayyum - Yang Hidup serta Berdiri Sendiri
64. Al-Wajid - Yang Maha Penemu
65. Al-Majid - Yang Maha Mulia
66. Al-Wahid - Yang Maha Esa
67. Al-Ahad - Yang Tunggal
68. As-Samad - Yang Menjadikan Tumpuan (sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat)
69. Al-qadir - Yang Maha Berupaya
70. Al-Muqtadir - Yang Maha Berkuasa
71. Al-Muqaddim - Yang Maha Menyegera
72. Al-Mu'akhkhir - Yang Maha Penangguh
73. Al-Awwal - Yang Pertama
74. Al-Akhir - Yang Akhir
75. Az-Zahir - Yang Zahir
76. Al-Batin - Yang Batin
77. Al-Wali - Yang Wali (Yang Memerintah)
78. Al-Muta'ali - Yang Maha Tinggi Serta Mulia
79. Al-Barr - Yang Banyak Membuat Kebajikan
80. At-Tawwab - Yang Menerima Taubat
81. Al-Muntaqim - Yang Menghukum (mereka yang bersalah)
82. Al-'Afuw - Yang Maha Pengampun
83. Ar-Ra'uf - Yang Maha Pengasih Serta Penyayang
84. Malik-ul-Mulk - Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
85. Dzul-Jalal Wal-Ikram - Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan
86. Al-Muqsit - Yang Maha Saksama
87. Al-Jami' - Yang Maha Pengumpul
88. Al-Ghaniy - Yang Maha Kaya serta Serba Lengkap
89. Al-Mughni - Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
90. Al-Mani' - Yang Maha Pencegah
91. Al-Darr - Yang Mendatangkan Mudharat
92. Al-Nafi' - Yang Memberi Manafaat
93. Al-Nur - Yang Bercahaya
94. Al-Hadi - Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
95. Al-Badi' - Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya
96. Al-Baqi - Yang Maha Kekal
97. Al-Warith - Yang Maha Mewarisi
98. Ar-Rasyid - Yang Memimpin (Ke arah Kebenaran)
99. As-Sabur - Yang Maha Penyabar

NAMA-NAMA RASUL-RASUL ALLAH

1. NABI ADAM A.S 14. NABI SYU'AIB A.S
2. NABI IDRIS A.S 15. NABI YUNUS A.S.
3. NABI NUH A.S 16. NABI MUSA A.S.
4. NABI HUD A.S 17. NABI HARUN A.S
5. NABI SALIH A.S 18. NABI ILYAS A.S
6. NABI IBRAHIM A.S 19. NABI ILYASA A.S.
7. NABI LUT A.S 20. NABI DAUD A.S
8. NABI ISMAIL A.S 21. NABI SULAIMAN A.S
9. NABI ISHAQ A.S 22. NABI ZAKARIA A.S
10. NABI YA'QUB A.S 23. NABI YAHYA A.S
11. NABI YUSUF A.S 24. NABI `ISA A.S
12. NABI AYYUB A.S 25. NABI MUHAMMAD S.A.W.
13. NABI ZULKIFLI A.S

NAMA RASUL-RASUL ULUL-AZMI

1. NABI NUH A.S 2. NABI IBRAHIM A.S 3. NABI MUSA A.S
4. NABI `ISA A.S 5. NABI MUHAMMAD
    S.A.W

NAMA NABI-NABI YANG BUKAN RASUL

1. NABI KHIDHIR 2. NABI 'UZAIR 3. NABI LUQMAN
4. NABI IYLIA'

(RASUL-RASUL ULUL'AZMI IALAH MEREKA YANG MEMPUNYAI KEAZAMAN DAN KETABAHAN HATI)

ALLAH TA'ALA TELAH MENAMAKAN NABI MUHAMMAD S.A.W DIDALAM AL-QUR'AN DENGAN PANGGILAN:

1. BASYIR - YANG MENYAMPAIKAN BERITA GEMBIRA
2. NAZIR - YANG MEMBERI BERITA INGATAN/AMARAN
3. SIRAJ MUNIR - PELITA YANG MENERANGI
4. RAUF - PENYAYANG
5. RAHIM - PENGASIH
6. RAHMATAN LIL ALAMIN - RAHMAT BAGI SELURUH ALAM
7. MUHAMMAD - YANG BANYAK DIPUJI
8. AHMAD - YANG TERPUJI
9. TAHA - ALLAH SAHAJA YG MENGETAHUI MAKNANYA
10. YASIN - ALLAH SAHAJA YG MENGETAHUI MAKNANYA
11. AL-MUZZAMMIL - YANG BERSELIMUT
12. AL-MUDDATHTHIR - YANG BERSELIMUT
13. ABDULLAH - HAMBA ALLAH
14. AL-NAZIRUL MUBIN - YANG MEMBERI INGATAN/AMARAN YANG JELAS
15. MUZAKKIR - YANG SELALU MEMBERI INGATAN

( Baginda berselimut sekembalinya dari Gua Hiraa' )

NAMA-NAMA NABI MUHAMMAD S.A.W

1. MUHAMMAD - YANG BANYAK DIPUJI
2. AHMAD - YANG TERPUJI
3. AL-MAHI - PENGHAPUS, DENGANNYA ALLAH MENGHAPUSKAN KUFUR
4. AL-HASYIR - PENGHIMPUN YANG DI HIMPUNKAN SEKELIAN MANUSIA DIBAWAH KAKINYA
5. AL-'AQIB - PENGHAB`ISAN YANG TIADA NABI SELEPASNYA
6. AL-MUQAFFA - YANG DISUSULI SESUDAH NABI `ISA A.S
7. NABIYURRAHMAH - NABI YANG MEMBAWA RAHMAT
8. NABIYUTTAUBAH - NABI YANG MEMBAWA TAUBAT
9. NABIYULMALHAMAH - NABI YANG BERJUANG DALAM PEPERANGAN

NAMA ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD S.A.W

1.  KHADIJAH BT KHUWAILID
2.  SAUDAH BT ZAM'AH
3.  'AISYAH BT ABU BAKAR
4.  HAFSAH BT UMAR
5.  UMMU HABIBAH RAMLAH BT ABU SUFYAN
6.  UMMU SALAMAH HINDUN BT UMAYYAH
7.  ZAINAB BT JAHSY
8.  JUWAIRIYAH BT AL - HARITH
9.  MAIMUNAH; BT; AL - HARITH
10. SAFIYAH BT HAIY IBNI AKHTAB
11. ZAINAB BT KHUZAIMAH (UMMUL MASAKIN)
12. FATIMAH BT AL-DHAHHAK
13. USAF UKHTU DIHYAH AL-KALBI
14. KHAULAH BT HUZAIL
15. ASMAA' BT KA'AB
16. UMAIMAH
17. 'ALIAH BT ZHIBYAN
18. BINTU AL-SALT

 • Ummu ertinya Ibu, Habibah ialah anak perempuannya. Demikian juga Ummu Salamah.

 • Juwairiyah dan Maimunah bukan adik beradik.

 • FATIMAH diceraikan oleh Baginda setelah turun ayat Al-Takhyir.

 • (KHAULAH) Beliau telah memberikan dirinya kepada Nabi s.a.w untuk dikahwaninya dengan tidak membayar maskahwin.

 • BINTU ertinya Anak perempuan Al-Salt (bapanya).

  NAMA ANAK-ANAK NABI MUHAMMAD S.A.W

  1. Al-Qasim (Kun'yah) : Pembahagi yang memikir, meneliti,
      mempertimbangkan.
  2. 'Abdullah (Al-Tayyib/Al-Tahir) : Hamba Allah.
  3. Zainab : Sejenis bunga yang cantik & harum.
  4. Ruqayyah : Ketinggian.
  5. Ummu Kultuhum : Yang tembam atau berisi
  6. Fatimah : Yang sudah berhenti menyusu dari ibunya.
  7. Ibrahim : Hamba Allah (Nama Nabi).

 • Al-Qasim - Beliau dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan meninggal sesudah Baginda menjadi Nabi ketika umurnya 2 tahun.

 • Abdullah - Beliau dilahirkan selepas ( nubuwwah ) yaini selepas Rasulullah jadi nabi.

 • Zainab - Anak perempuan Baginda yang sulung. Kesemua anak perempuan Baginda masuk Islam dan berhijrah bersamanya. Ibu mereka ialah Sayyidatina Khadijah r.a.

 • Ibrahim - Beliau dilahirkan diMadinah, ibunya Mariam Al-Qibtiyah dan meninggal ketika usianya 70 hari.

  Kesemua anak baginda - lelaki dan perempuan, telah meninggal dunia semasa hayat Rasulullah s.a.w., melainkan Fatimah yang meninggal selepas tujuh bulan wafatnya Baginda.

  NAMA CUCU-CUCU NABI MUHAMMAD S.A.W

  ANAK-ANAK ZAINAB yang bersuamikan Abul 'Aas bin Ar- Rabie'.

  1. Ali - Yang mulia (meninggal semasa kecil).
  2. Umamah - Kepimpinan.

  ANAK-ANAK FATIMAH yang bersuamikan Ali Abu Talib r.a.

  1. Hasan : Yang cantik , yang baik.
  2. Husain : Yang cantik , yang baik.
  3. Muhsin : Yang membuat kebaikan (insan) - meninggal semasa kecil.
  4. Ruqayyah : Ketinggian (meninggal sebelum baligh).
  5. Zainab : Sejenis bunga yang cantik dan harum.
  6. Ummu Kulthum : Yang tembam dipipi dan muka.

  ANAK-ANAK RUQAYYAH yang bersuamikan Uthman bin Affan r.a

  1. Abdullah : Hamba Allah.

  Rugayyah telah meninggal dunia ketika Rasulullah s.a.w. dan sahabat-sahabatnya telah menang dalam peperangan Badar. Kemudian Sayyidina Uthman telah mengahwini Ummu Kalthum adik Ruqayyah. Ummu Kalthum meninggal pada bulan Sya'ban tahun 9 H.

  NAMA DATUK MOYANG NABI MUHAMMAD

  1. Abdullah : Hamba Allah
  2. Abdul muttalib: Hamba Al-Muttalib (yang menuntut-nuntut).
  3. Hasyim : Pemurah, yang suka menjamu tetamu.
  4. Abdu Manaf : Hamba ketinggian.
  5. Qusaiy : Yang jauh.
  6. Kilab : Anjing-anjing.
  7. Murrah : Yang Pahit.
  8. Ka'ab : Kemuliaan tumit.
  9. Luaiy : Lembah Jantan.
  10. Ghalib : Yang menewaskan lawan (menang).
  11. Fihir : Batu halus yg digunakan untuk menghancurkan ubat.
  12. Malik : Yang menguasai, yang memiliki.
  13. An-Nadhar : Yang segar dan beseri.
  14. Kinanah : Tarkas, tabung tempat menyimpan anak panah.
  15. Khuzaimah : Besi bulat seperti cincin untuk mengikat hidung binatang.
  16. Mudrikah : Yang cepat faham.
  17. Ilyas : Nama Nabi.
  18. Mudhar : Susu yang masam.
  19. Nizar : Yang mendesak, yang meminta-minta, yang menyuruh.
  20. Ma'add : Daging yang berada di bawah bahu, sebelah tepi badan, perut.
  21. Adnan : Yang menetap, yang bermukim.

 • Abdul Muttalib : Namanya yang sebenar ialah Syaibah Muttalib nama bapa saudaranya.
 • Abdu Manaf : Nama yang sebenar ialah Al-Mughirah.
 • Qusaiy : Nama yang sebenarnya ialah Zaid.
 • Kilab : Nama yang sebenarnya ialah Hakim.

  NAMA SEPULUH SAHABAT NABI S.A.W. YANG DIJANJI MASUK SYURGA (R.A)

  1. Abu Bakar As-Siddiq : Nama sebenarnya Abdullah Bin Abi Quhafah : Wafat
      pada tahun 13H/634M
  2. Umar Ibni Al-Khattab : Wafat pada tahun 14H/644M
  3. Uthman Ibni 'Affan : Wafat pada tahun 35H/655M
  4. 'Ali Ibni Abu Talib : Wafat pada tahun 41H/661M
  5. Abdul Rahman Bin 'Auf : Wafat pada tahun 32H/652M
  6. Al-Zubair Bin Al-Awwam : Wafat pada tahun 36H/656M
  7. Talhah Bin 'Ubaidilah : Wafat pada tahun 36H/656M
  8. Sa'id Bin Zaid : Wafat pada tahun 51H/671M
  9. Sa'ad Bin Abu Waqqas : Wafat pada tahun 55H/675M
  10. Abu 'Ubaidah 'Amir Bin Al-Jarrah : Wafat pada tahun 18H/639M

  SABDA RASULULLAH S.A.W.

 • Di antara kewajipan ayah kepada anaknya ialah mendidiknya baik-baik dan memberi nama yang baik.

 • Sesuatu kaum yang mengadakan mesyuarat dan hadir di dalamnya seorang yang bernama MUHAMMAD akan mendapat kebajikan kaum itu.


  ~ A L H A M D U L L I L L A H ~

  ( SILA TEKAN BERIKUT UNTUK KE KULIAH IKHTIBAR )

 • PAPARAN UTAMA

  * A M I N *

  PEDOMAN IKHTIBAR