Make your own free website on Tripod.com

Ditulis oleh : ASAS

P E D O M A N

Email : asassg@yahoo.com

   Kuliah: Ust. Abdullah Loutfi                                                                                  


SAMBUNGAN RASUL-RASUL ALLAHTUGAS-TUGAS RASUL

Tugas-tugas Rasul-rasul Allah adalah banyak, walau bagaimanapun diantara tugas-tugas penting yang dilaksanakan oleh Rasul-rasul ada tujuh (7) diantaranya seperti berikut :-

1. Berdakwah - sabagai utusan & menyaru manusia menyembah Allah.
2. Tabliq - menyampaikan perentah-perentah Allah.>
3. Memberi pertunjuk dan memimpin manusia pada jalan yang lurus.
4. Memberi contoh dan tauladan yang baik.
5. Memberi peringatan asal usul kejadian manusia dan kejadian sebelum dan
    sesudah mati.
6. Memaling manusia memperbanyakkan keperluan Akhirat mengurangkan
    keperluan dunia.
7. Supaya manusia tidak berhujah dengan apa yang disampaikan oleh Rasul.

Dalil-dalil seperti yang dinyatakan didalam Al-Qur'an berhubung dengan tugas-tugas Rasul-rasul adalah banyak, diantaranya ialah:-

1. BERDAKWAH - sabagai utusan menyaru manusia menyembah Allah.

Firman Allah: dalam surah An-Nahl ayat 36.

Yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-rasulnya.

Firman Allah: dalam surah An-Nahl ayat 125.

Yang bermaksud: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.

Firman Allah: dalam surah Yaasin ayat 17 & 18.

Yang bermaksud: "Dan tugas Kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahNya dengan cara yang jelas nyata". Penduduk bandar itu berkata pula: "Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu), tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya".Mereka (Nabi-nabi) itulah, orang-orang yang telah diberi pertunjuk oleh Allah, maka turutlah olehmu (wahai Muhammad) akan pertunjuk mereka. Katakanlah: Aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai pertunjuk (Al-Qur'an yang Aku sampaikan) itu. Al-Quar'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya.

2. TABLIQ - menyaru manusia beriman dan menyampaikan perentah-perentah Allah.

Firman Allah: dalam surah Al-Ahzaab ayat 39.

Firman Allah yang bermaksud: (Nabi-nabi yang telah lalu itu) ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahNya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Dan cukuplah Allah menjadi Penghitung (segala yang dilakukan oleh makhluk-makhlukNya untuk membalas mereka).

Firman Allah: dalam surah Al-Maa'idah ayat 67.

Yang bermaksud: Wahai Rasul Allah! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu; dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya; dan Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir.

Firman Allah: dalam surah At-Taubah ayat 33.

Yang bermaksud: Dia lah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan ugama yang benar (ugama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala ugama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.

Firman Allah: dalam surah Yaasin ayat 16 & 17.

Yang bermaksud: Rasul-rasul berkata: Tuhan Kami mengetahui bahawa sesungguhnya Kami adalah Rasul-rasul yang diutus kepada kamu, "Dan tugas Kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahNya dengan cara yang jelas nyata".

Firman Allah: dalam surah Yaasin ayat 21.

Yang bermaksud: "Turutlah orang-orang yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mandapat hidayah petunjuk".

3. Memberi pertunjuk dan memimpin manusia pada jalan yang lurus.

Sebahagian dalil, mari kita sama-sama merujuk kepada ayat Al-Qur’an dalam surah Ibrahim, ayat 5, 6 & 7, juz ketiga belas.

Yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Musa (pada masa yang lalu) dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami sambil Kami berfirman: "Hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman; dan ingatkanlah mereka dengan Hari-hari Allah. "Sesungguhnya yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur. Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: "Kenanglah nikmat Allah kepada kamu, semasa Ia menyelamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai seksa yang buruk dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu; dan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu" . Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras". Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras.

Dalam ayat yang lain pula mari kita sama-sama merujuk kepada surah Al-Ahzaab ayat 45 & 46.

Yang bermaksud: Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi (terhadap umatmu), dan pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) serta pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar). Dan juga sebagai penyeru (umat manusia seluruhnya) kepada ugama Allah dengan taufiq yang diberiNya; dan sebagai lampu yang menerangi.

Dalam ayat yang lain pula mari kita sama-sama merujuk kepada surah Hud, ayat 112, juz kedua belas.

Yang bermaksud: Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian; dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah; sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.

4. Memberi contoh dan tauladan yang baik.

Sebahagi dalil mari kita sama-sama merujuk kepada ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab, ayat 21 juz keduapuluh satu.

Yang bermaksud: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)

Firman Allah: dalam surah Al-An'aam ayat 90.

Yang bermaksud: Mereka (Nabi-nabi) itulah, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka turutlah olehmu (wahai Muhammad) akan petunjuk mereka; Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk (Al-Quran yang aku sampaikan) itu. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya.

5. Memberi peringatan asal usul kejadian manusia sebelum dan sesudah mati.

Allah berfirman dalam surah Faatir ayat 23 juz keduapuluh dua:

Yang bermaksud: Engkau tidak lain hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran.

Dalail yang kita boleh rujuk berhubung dengan tugas Rasul yang kelima ini, cuba kita lihat dalam surah Al-An'aam ayat 130 & 131.

Yang bermaksud: Wahai sekelian jin dan manusia!, bukankah telah datang kepada kamu Rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri, yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatKU (perintah-perintahKu) dan yang memberikan amaran kepada kamu, tentang pertemuan kamu dengan hari (kiamat) ini. Mereka menjawab: Kami menjadi saksi mengakui akan kesalahan diri kami sendiri mendustakan Rasul-rasul itu. Dan sebabnya ialah mereka telah diperdaya oleh kemewahan hidup di dunia dan kerana itu mereka menjadi saksi pada hari akhirat terhadap diri mereka sendiri: Bahawa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari apa yang telah di sampaikan oleh Rasul-rasul itu.

Firman Allah: dalam surah Al-An'aam ayat 131.

Yang bermaksud: Yang demikian (kedatangan Rasul-rasul itu ialah), kerana Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya leka lalai.

Kita lihat lagi dalam ayat berikut surah Yaasin ayat 77, Allah Taala berfirman:

Yang bermaksud: Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa Kami telah mencipta dia dari (setitis) air benih? Dalam pada itu setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatanya maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah, yang terang jelas bantahannya, mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang mati (di hari kiamat).

6. Memaling manusia memperbanyakkan keperluan Akhirat & mengurangkan peperluan dunia

Firman Allah dalam surah Al-'Ankabut ayat 64.

Yang bermaksud: Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini (meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat) tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan; dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya; kalaulah mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat).

Firman Allah dalam surah Al-Hadiid ayat 20.

Yang bermaksud: Ketahuilah bahawa (yang dikatakan) kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah (bawaan hidup yang berupa semata-mata) permainan dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan, dan bangsa keturunan) serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak; (semuanya itu terhad waktunya) samalah seperti hujan yang (menumbuhkan tanaman yang menghijau subur) menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman itu bergerak segar (ke suatu masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; akhirnya ia menjadi hancur bersepai; dan (hendaklah diketahui lagi, bahawa) di akhirat ada azab yang berat (di sediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu), dan (ada pula) keampunan besar serta keredaan dari Allah (disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat). Dan (ingatlah, bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya.

Firman Allah dalam surah Hud ayat 15 & 16.

Yang bermaksud: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya (dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya), maka Kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikitpun padanya.

Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batalah apa yang mereka telah kerjakan.

7. Supaya manusia tidak berhujah dengan apa yang disampaikan oleh Rasul.

Firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 165.

Yang bermaksud: Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 170.

Yamg bermaksud: Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Allah (Muhammad, s.a.w) dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu, maka berimanlah kamu (kerana yang demikian itu) amatlah baiknya bagi kamu. Dan jika kamu kufur ingkar (maka kekufuran kamu itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah), kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi; dan Allah sentiasa Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Firman Allah dalam surah Al-Jaathiyah, ayat 17, 18 & 19.

Yang bermaksud: Dan lagi Kami telah berikan mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata mengenai perkara ugama; maka mereka tidak berselisihan (dalam perkara ugama itu) melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memberi mereka mengetahui (apa yang baik dan yang sebaliknya; berlakunya yang demikian) kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Kesudahannya Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu Syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum ugama; maka turutlah Syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar).

Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkanmu sedikitpun dari (azab) Allah (kalau engkau menurut mereka); dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu setengahnya menjadi penolong dan penyokong bagi setengahnya yang lain (dalam perkara yang salah); dan (sebaliknya) Allah menjadi penolong dan pelindung bagi orang-orang yang bertaqwa (yang engkaulah pemimpinnya).

Firman Allah dalam surah Al-Jaathiyah, ayat 23.

Yang bermaksud: Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuiNya (bahawa ia tetap kufur ingkar), dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)? Oleh itu, mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak ingat dan insaf?

( SILA TEKAN BERIKUT UNTUK KE SAMBUNGAN PEDOMAN RASUL ALLAH )

PAPARAN UTAMA

* A M I N *

SAMBUNGAN RASUL ALLAH